KLASİK TİCARİ SETLERİN İÇERİKLERİ
TS01-Ticari Set 1
Stok-Cari-Fatura-İrsaliye, Çek-Senet


Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer
TS02-Ticari Set 2
Stok-Cari-Fatura-İrsaliye Çek-Senet, Genel Muhasebe, Entegrasyon

Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer, Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Anında veya Sonradan Entegrasyon
TS03-Ticari Set 3
Stok-Cari-Fatura-İrsaliye Çek-Senet, Genel Muhasebe, Personel Bordrosu, Entegrasyon

Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer, Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma,Telecard bağlantısı, Anında veya Sonradan Entegrasyon
TS04-Ticari Set 4
Stok-Cari-Fatura-İrsaliye,Çek-Senet, Genel Muhasebe, Personel Bordrosu, Demirbaş Amortisman, Entegrasyon

Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer, Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Telecard bağlantısı, Yeniden Değerleme, Dönemsel Amortisman Raporu, Anında veya Sonradan Entegrasyon
KLASİK MÜŞAVİR SETLERİN İÇERİKLERİ
MS01-Müşavir Set 1
Genel Muhasebe
İşletme Defteri
Personel Bordrosu
Demirbaş Amortisman

Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma,Fiili Stok Takibi, Demirbaş Takibi,Telecard,Yeniden Değerleme, Dönemsel Amortisman Raporu
MS02-Müşavir Set 2
Genel Muhasebe
İşletme Defteri
Personel Bordrosu
Demirbaş Amortisman
Büro Bilgi Sistemi

Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma,Fiili Stok Takibi, Demirbaş Takibi,Telecard,Yeniden Değerleme, Dönemsel Amortisman Raporu,Serbest Meslek Makbuzu, Stopaj Listesi
MS03-Müşavir Set 3
Genel Muhasebe,İşletme
Personel Bordrosu
Demirbaş Amortisman Büro Bilgi Sistemi
Stok-Cari-Fatura-İrsaliye,Çek-Senet

Miktar, M.Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Fiili Stok Demirbaş, Telecard bağlantısı, Yeniden Değerleme, Dönemsel Amort., S.Meslek Makbuzu, Stopaj Listesi, Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Entegrasyon
DS01-Özel Set
Genel Muhasebe
Personel Bordrosu

Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Telecard bağlantısı
OS01-Oda Set
Basit Usul Defter
Büro Bilgi Sistemi

Meslek Odaları için üye defterlerinin takibi programı